Trafikkunskap

Bilsläp: Här är reglerna du behöver ha koll på.

Trafikkunskap05 september 2023

Det finns många regler man måste ha koll på när man ska använda släp till bilen. Tillsammans med Transportstyrelsen reder vi ut vad som gäller och vilka råd man bör ta med sig när man kör med bilsläp.

Bilsläp

Bilsläp: Här är reglerna du behöver ha koll på

Vad är det för skillnad på tjänstevikt och bruttovikt? Och hur vet man om man har rätt körkortsbehörighet?

Få bilförare har full koll på samtliga regler för vilka släp som får köras med vilka vikter och körkortskombinationer. En som är expert på området är handläggaren Gunnar Dicander på Transportstyrelsen.

– Ska du dra släp med bil finns två villkor, körkortsbehörighet och vad bilen håller för. På körkort är det totalvikt och vad bilen håller för är bruttovikt.

Han konstaterar att regelverket inte har ändrats sedan 2013 då innehavare av B-körkort gavs möjlighet till utökad B-behörighet. Det innebär att den som uppgraderar sitt körkort även får dra tyngre husvagnar eller hästsläp efter sin bil. Gränsen för bilens och släpets sammanlagda totalvikt får då uppgå till max 4 250 kilo. För vanligt B-körkort är motsvarande siffra 3 500 kilo.

En vanlig missuppfattning i sammanhanget är att den utökade B-behörigheten även skulle ge rätten att köra tyngre fordon, över 3500 kilo, men så är inte fallet.

Kan du nämna någon vanlig regelmiss kring släp?
– ”Jag har en släpvagn med totalvikt 1 500 kilo men med min bil och mitt körkort får jag bara dra totalvikt 1 300. Men det går väl bra om jag kör med tomt släp?”. Svaret är att det gör det inte eftersom en släpvagns totalvikt alltid är densamma även om släpet är tomt. Totalvikten är tjänstevikten plus det man får lasta.

… och en vanlig fråga som ni får?
– ”Jag har ett obesiktigat släp, kan jag sätta på en LGF-triangel (symbol för långsamt gående fordon) och bara köra i 30 km/h med den?”. Men det är inte heller tillåtet. Släp som kan bära last och dras efter en bil är både registrerings- och besiktningspliktiga.

Har du något råd till den ovana föraren som ska hyra ett släp för att frakta möbler?
– Använd dig av släpvagnskalkylatorn. Den underlättar oerhört mycket, även för oss som jobbar på Transportstyrelsen, och där framgår vilka körkortskombinationer och vikter som tillåts för din bil.

Hur ser det ut gällande husvagnar. De ökar i popularitet?
– Ja. Ett exempel på en vanlig fråga folk har är: ”Vi ska byta bil nu, får vi dra husvagn efter den?”. Det handlar mycket om de olika vikterna för husvagnar (totalvikt, tjänstevikt och bruttovikt). Ibland kan svaret bli att: ”Ja du får köra med husvagn men du får inte lasta den med mer än 40 kilo för annars går du över max bruttovikt för släp för din bil”. Kontrollera alltid att du verkligen har en godkänd fordonskombination.

Vad gäller för besiktning av husvagn och släp?
– Intervallerna är längre än för personbilar. En ny släpvagn ska besiktigas fyra år efter att den har tagits i bruk. Observera, tagits i trafik. Därefter är det vartannat år som gäller.

Kan man få körförbud?
– Ja. Exempelvis kan hjulaxlarna vara rostiga och finns risken för ett haveri kan du få ett körförbud meddelat på besiktningen, säger Gunnar Dicander.


FAKTA/Tillåts din fordonskombination - och har du rätt körkortsbehörighet?


I Transportstyrelsens släpvagnskalkylator kan du själv testa om du får dra en viss släpvagn eller husvagn med ditt fordon. Där framgår också vilken körkortsbehörighet du måste ha, samt hur tungt släpet får lastas.

I foldern ”Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn” framgår vilka körkortsbehörigheter som krävs i olika situationer.

Så uppgraderar du ditt B-körkort

 • Om du vill ta ett körkort med utökad B-behörighet avlägger du ett körprov hos Trafikverket. Inget körkortstillstånd krävs och du behöver inte heller göra något teoriprov.
 • Avgiften för körprov för utökad B-behörighet är 800 kronor på vardagar. På kvällstid och på helger är avgiften 1040 kronor.
 • Vill du avlägga körprov för utökad B samtidigt som körprovet för B så kostar det 1650 kronor. Kvällstid och på helger är avgiften 2145 kronor.
 • Om du vill koppla ett tyngre släp till din bil gör du körprov för utökad B-behörighet. B-utökad brukar också kallas B96. Läs mer om B96-regeln på Trafikverkets hemsida.

Så kontrollerar du ditt fordons begränsningar

 • Hur mycket en specifik bil får dra kallas maximal släpvagnsvikt. Den finns utskriven på del 1 av registreringsbeviset under rubriken kopplingsanordning och punkten O.1 och O.2 (högsta vikt bromsad släpvagn, kg och högsta vikt obromsad släpvagn, kg).
 • Tågvikt. Det finns begränsningar för hur mycket en fordonskombination får väga tillsammans vid färd. Tågvikten finns utskriven på del 1 av fordonets registreringsbevis under punkten F.3 (högsta sammanlagda bruttovikt för bil och släpvagn, kg).

Källa: Transportstyrelsen


Ordlista

 • Tjänstevikt: Den sammanlagda vikten av ett fordon i driftvärdigt skick utan passagerare och last.
 • Maxlast: Den tyngsta last som bilen eller släpvagnen är konstruerad för. Bilens passagerare räknas som last.
 • Totalvikt: Högsta vikt som fordonet är konstruerat för att klara av (tjänstevikt plus maxlast).
 • Släpvagnsvikt: Den sammanlagda vikten av släpvagnen och lasten.
 • Bruttovikt: Den vikt ett fordon har vid ett givet tillfälle utgörs av tjänstevikt och last.
 • Maximal tågvikt: Högsta tillåtna sammanlagd bruttovikt för bil och släp tillsammans. Högsta sammanlagda bruttovikt anges på bilens registreringsbevis under punkten F.3.

Hastighet för släpvagn

Du får köra i högst 80 km/tim med…

… bromsad släp- eller husvagn

… obromsad släp- eller husvagn (totalvikt högst 750 kg)

a) om totalvikten inte överstiger bilens halva tjänstevikt eller

b) om släp- eller husvagnen är olastad och tjänstevikten inte överstiger bilens halva tjänstevikt.

Du får köra högst 40 km/tim med

… släpvagn med ledad dragstång och påskjutsbroms (t.ex. styrande framaxel)

… obromsad släp- eller husvagn (totalvikt högst 750 kg)

a) om totalvikten överstiger bilens halva tjänstevikt eller

b) om släp- eller husvagnen är olastad och tjänstevikten överstiger bilens halva tjänstevikt.


Läs mer om hastighet för släp på Transportstyrelsens webbplats.

Läs mer