Ecodriving: Så kör du mer sparsamt

Trafikkunskap18 mars 2024

Ecodriving: Så kör du mer sparsamt

Elbilen är på väg att ta över – men det går i sakta mak. Trots att försäljningen av nya bensin- och dieselbilar förbjuds 2035, enligt det Europeiska rådet, kommer bilar drivna med fossilbränslen i praktiken att finnas kvar en lång tid framöver. 

Victor Bärring arbetar som projektledare på Gröna Mobilister, en ideell förening som bland annat arbetar för en smartare bilism och att öka medvetenheten kring hållbarhet i samhället, och han delar lägesbilden av bilutvecklingen som beskrivs. 

– Elbilar kommer inte vara något för alla. Det är lite av en utopi, säger han.

De flesta bilisterna i Sverige tänker någon gång på att köra bränslesmart. Dock är det många som inte vet hur man ska göra för att köra så snålt som möjligt.  Så hur kan man tänka om man äger en bensin- eller dieselbil och vill köra på ett mer klimatsmart sätt? Det finns flera knep, förklarar Victor Bärring. 

En stark rekommendation är att använda motorvärmare. Att starta en kall motor leder till att mer avgaser släpps ut, dessutom sliter det på motorn jämfört med en varmstart.

– Det är särskilt bra för de som bor högre upp i landet där vintern är längre och har fler kalla dagar, säger Victor Bärring.
Viktigt att kontrollera däcktrycket 

Att följa hastighetsbegränsningarna är inte bara en laglig skyldighet utan också en åtgärd som kan leda till betydande miljö- och kostnadsbesparingar. Långsammare körning minskar bränsleförbrukningen och ökar trafiksäkerheten. Dessutom är regelbunden kontroll av däcktrycket viktigt för att undvika onödig bränsleförbrukning och för att minimera risken för olyckor. Om däcken är för mjuka ökar friktionen och mer kraft, i form av bränsle, krävs. Däremot innebär för hårda däck sämre väghållningsförmåga och ökar risken för olyckor.

– Att hålla koll på däcktrycket är jätteviktigt, det är väldigt lätt hänt att man ligger under. Varje bil har sitt rekommenderade däcktryck och de ska man hålla sig till.

Planering av körningen och användning av farthållare på längre sträckor kan också bidra till bränslebesparing. Det minskar behovet av hastiga accelerationer och inbromsningar, vilket gör körningen mer effektiv.

– Att planera sin körning är särskilt viktigt för längre sträckor. Sen är det något som är svårare i stadskörning, att leta efter parkeringsplats är ett beteende som är svårt att ändra. 


Serva bilen regelbundet 

Fördelarna med motorbroms får man som körkortsinnehavare lära sig redan på körskolan – vilket ett effektivt sätt att minska hastigheten som är bra för miljön. Victor Bärring framhåller samtidigt en viktig aspekt när det kommer till motorbromsning.

– Rekommendationen är att motionera bromsarna för att förhindra rostangrepp. Ta tillfälle i akt att ibland bromsa lite hårdare.

En självklar, men viktig del, i att försöka minska sina utsläpp är att regelbundet serva bilen. Utan att du märkt det kan bilens prestationsförmåga ha sjunkit och innebära att den kräver mer energi än nödvändigt.

– Håll dig till den serviceplanen som finns för din bil, det gör att bilen håller längre och får bättre prestanda.

När man tankar bilen med bensin, diesel eller något annat fossilt drivmedel tänker man oftast inte på hur bränslet är sammansatt och var det kommer ifrån. Men som bilägare kan det vara värt att fundera på.

– Andelen förnybara råvaror som används i bränslet kan skilja sig en del, vi på Gröna Mobilister släpper varje år vår drivmedelsrapport där vi granskar innehållet från olika leverantörer, säger Victor Bärring.

Genom att anamma dessa tips kan varje bilförare spela en viktig roll för att minska utsläppen. Det är små insatser som sammantaget leder till en stor förändring.


Det här är Ecodriving

Sparsam körning kallas ofta för Ecodriving. Begreppet har växt fram som en metod för att minska fordonsutsläpp och bränsleförbrukning bland bilförare. Begreppet har gradvis utvecklats genom åren och används ofta av forskare, miljöorganisationer och inom fordonsindustrin. Fokus ligger på att köra bränsleeffektivt och miljövänligt. Genom att optimera körvanor och fordonsunderhåll kan förare minska utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar, samtidigt som de sparar bränsle och minskar driftskostnaderna för sina fordon. Sparsam körning kallas ofta för Ecodriving.

Läs även