artikelbild

20 november 2023

Så vet du om din bilbarnstol är säker

Som förälder vill man välja den säkraste barnstolen till sitt barn, men det kan vara svårt att hålla reda på alla regler. Här hittar du tips och rekommendationer inför köpet. ”Välj en godkänd, helst en Plusgodkänd bilbarnstol. Den garanterar att barnet inte utsätts för livshotande höga nackkrafter vid en frontalkollision”, säger Veronica Aho Borg, reservdelschef inom Din Bil.

I Sverige är det lag på att alla som är kortare än 135 cm måste använda någon typ av skyddsanordning i bilen; babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/kudde.

Andrahandsmarknaden för bilbarnstolar, som kostar ett antal tusenlappar nya, är ganska stor men Veronica Aho Borg avråder bestämt från köp av begagnade skydd.

– Det syns inte alltid på utsidan om en bilbarnstol varit med i en kollision. Men plasten kan vara försvagad och vid en ny smäll är det inte säkert att den håller.

Beroende på barnets ålder och vikt gäller följande rekommendationer för bilbarnstol:

BABYSKYDD: 0–9 månader eller upp till 13 kg

Babyskydd är de minsta bilbarnstolarna och kan användas när barnet är nyfött fram till 6–9 månader eller upp till att barnet väger 13 kg. Babyskyddet ska monteras med bilens trepunktsbälte. Tänk på att inte luta babyskyddet mot instrumentpanelen eller sätet framför.

När barnet själv kan sitta stadigt kan man börja använda en bakåtvänd bilbarnstol. Babyskyddet är urvuxet när barnet väger över 13 kg eller när huvudet når upp till ryggstödets kant.

BAKÅTVÄND BILBARNSTOL: 0–5 år eller upp till 25 kg

Små barn ska åka bakåtvänt för optimal säkerhet till och med minst fyra års ålder, men helst ännu längre. Ur krocksäkerhetssynpunkt är det lika säkert att placera barnet bakåtvänt i fram- eller baksäte, förutsatt att framsätets krockkudde är urkopplad. Sidokrockkudde och sidokrockgardin utgör ingen fara för barn i bakåtvänd bilbarnstol.

Den bakåtvända bilbarnstolen är urvuxen när en tredjedel av barnets huvud sticker upp över ryggstödet (ungefär i höjd med toppen av örat) eller när den övre viktgränsen passerats.

BÄLTESSTOL: 5 år upp till 12 år eller 15–36 kg

Större barn åker säkrast i bältestol, bälteskudde eller integrerat barnskydd. Det placeras i bakre eller främre passagerarsätet – förutsatt att framsätets krockkudde är urkopplad. Bältesstolen hjälper till att anpassa bilens trepunktsbälte så att axelbandet leds över bröstkorgen så nära halsen som möjligt, och ser till att höftbandet inte tränger in i magens mjukdelar.

Bältesstolar kan ibland vara svårmonterade vid första tillfället. Men ofta har leverantörerna monteringsfilmer på sina hemsidor som man kan följa steg för steg.

BÄLTESKUDDE: 8–12 år eller 15–36 kg

Bälteskudde används av de äldre barnen. Barnet ska vara minst 140 cm vid placering framför en aktiv krockkudde om inte biltillverkaren har andra rekommendationer.


Visste du att…

…risken att skadas i en framåtvänd bilbarnstol är fem gånger högre än i en bakåtvänd.

…en bakåtvänd bilbarnstol har en skadereducerande effekt på cirka 90 procent. Motsvarande för en framåtvänd bilbarnstol är omkring 60 procent eftersom nackmuskulaturen på små barn inte klarar de krafter som uppstår vid en eventuell krock eller häftig inbromsning.

…läkare och forskare rekommenderar att barn ska använda bältesstol eller bälteskudde tills de är 10–12 år gamla eftersom barns höftkam inte är färdigbildad tidigare. Med en bälteskudde styrs midjebältet ner mot ljumskarna, vilket förhindrar att bältet ger barnet inre skador vid en olycka.


Källa: Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF)FOTNOT: Det finns numera två reglementen som testar och godkänner bilbarnstolar. Det gamla, R.44, testar utifrån barnets vikt. Inom några år har UN R.44 fasats ut. Det nya, UN R.129 där i-Size ingår, testar utifrån barnets längd. Maxvikt förekommer dock även på R.129-testade stolar eftersom stol + barn inte får väga mer än 33 kilo tillsammans när stolen monteras i bilens Isofix-fästen. På NTF:s webbplats kan du läsa mer om vad de olika testerna och godkännandena innebär.

FAKTA/Isofix

Sedan 2004 är det krav på att alla bilar ska vara utrustade med ISOFIX, en internationell standard för att fästa bilbarnstolar. Isofix är en lättare typ av montering där bilens Isofixfästen används – en bygel mot sätets rygg och stödben vid placering i baksätet. Isofix-stolar är avsedda för barn upp till fyra års ålder, och upp till 18 kilo.

– Isofix är fantastisk och monteras på några sekunder. På Din Bil säljer vi BeSafe. Den har tre röda markeringar. När stolen är korrekt monterad lyser markeringarna grönt, säger Veronica Aho Borg.

P.S. Tänk på att barnet ska sitta så upprätt som möjligt i stolen utan att huvudet åker framåt när barnet somnar. För små barn bör man sträva efter att ha max 30–35 graders lutning och en lagom lutning för större barn ligger ofta kring 5–15 grader. Graden av lutning varierar mellan olika stolar.