Compliance and Integrity

Din Bil förbinder sig att följa alla lagar och interna regelverk, och att agera som en ansvarstagande affärspartner och medlem av samhället. Det inbegriper även att vi agerar stringent i linje med korrekta principer och riktlinjer.

VAD ÄR COMPLIANCE? Compliance innebär att alla lagar och föreskrifter, liksom våra interna bestämmelser och riktlinjer, följs och efterlevs. Compliance har till syfte att förebygga överträdelser.

VAD ÄR INTEGRITY? Integrity innebär att göra det som är rätt enligt den egna personliga övertygelsen – att ta ansvar på vår arbetsplats, som affärspartner och som samhällsmedborgare. Integrity innefattar också ståndaktighet att hålla fast vid de rätta principerna – oavsett emotionellt, ekonomiskt och socialt tryck.

Det är därför rättrådigt uppförande inte bara är en ambition – vi betraktar det som en fundamental del av vår företagskultur.

Läs mer här

https://www.porsche-holding.com/en/company/compliance-integrity/principles

Visselblåsning

Läs mer om visselblåsning här.

Om kamerabevakning

Behandling av personuppgifter i samband med kamerabevakning av publika ytor.