Hållbarhet

Hållbara val. För en grönare framtid.

Vi på Din Bil arbetar ständigt med våra processer och verkar för att minska vår miljöpåverkan och skapa hållbarhet, så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Vårt arbete präglas av öppenhet, ständiga förbättringar och hänsyn till livscykelperspektivet.
Bild för artikel Utsläppsfri mobilitet

Utsläppsfri mobilitet

Visionen för fokusområdet "Utsläppsfri mobilitet" är att göra fullständig CO2-fri mobilitet möjlig för alla på medellång och lång sikt. Vi vill implementera idén om CO2-fri rörlighet i hela Porsche Holdings DNA.

Bild för artikel Gröna finanser

Gröna finanser

Vi främjar e-mobilitetsfinansiering genom nya innovativa finansieringsprodukter.
Bild för artikel Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi

Vi arbetar for att förändra hela var externa försäljningskedja med hjälp av R-standardstrategier (till exempel Redesign, Rethink, Replace, Reuse).
Bild för artikel Klimatsmarta anläggningar

Klimatsmarta anläggningar

Med hjälp av certifierade hållbara byggnader som lägger lika stor vikt vid miljön, människor och kostnadseffektivitet arbetar vi för att nå klimatneutralitet senast 2050.
Bild för artikel Hållbar verksamhet och digitalisering

Hållbar verksamhet och digitalisering

Din Bil strävar efter att bli koldioxidneutrala genom ständiga förbättringar inom digitalisering och effektivisering av avfallshantering och transporter.

Bild för artikel Hållbar människa

Hållbar människa

Din Bils övergripande mål för arbetsmiljöarbete är att säkerställa att samtliga medarbetare upplever en hälsosam, attraktiv och välfungerande arbetsplats.

Integritet och Compliance

Vi säkerställer att vi alltid lever upp till regler och krav från alla vara intressenter.

Certifikat

Vi är certifierade inom: - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - Köldmedia - STEMFS