Hållbarhet

Hållbara val. För en grönare framtid.

Vi på Din Bil arbetar ständigt med våra processer och verkar för att minska vår miljöpåverkan och skapa hållbarhet, så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Vårt arbete präglas av öppenhet, ständiga förbättringar och hänsyn till livscykelperspektivet.

Bild för artikel Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

Visionen för fokusområdet "Zero Emission Mobility" är att göra fullständig CO2-fri mobilitet möjlig för alla på medellång och lång sikt. För våra kunder, för våra medarbetare och för vår planet.

Bild för artikel Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Vi främjar e-mobilitetsfinansiering genom nya innovativa finansieringsprodukter.

Bild för artikel Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi

Genom att använda R-standardstrategier: Redesign, Rethink, Replace och Reuse kan vi förändra hela vår externa försörjningskedja. 

Bild för artikel Hållbara byggnader

Hållbara byggnader

Med hjälp av certifierade hållbara byggnader som lägger lika stor vikt vid miljön, människor och kostnadseffektivitet arbetar vi för att nå klimatneutralitet senast 2050.

Bild för artikel Hållbara återförsäljare och serviceverkstäder

Hållbara återförsäljare och serviceverkstäder

Vår vision är att erbjuda hållbar mobilitet och att kontinuerligt förbättra verksamheten vid våra återförsäljare för att stödja Volkswagen Groups strategi att bli koldioxidneutrala 2050.

Bild för artikel Social hållbarhet

Social hållbarhet

Din Bils övergripande mål för arbetsmiljöarbete är att säkerställa att samtliga medarbetare upplever en hälsosam, attraktiv och välfungerande arbetsplats.

sidopuff-bild

Certifikat

Vi är certifierade inom: - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - Köldmedia - STEMFS