Leverantörskontakt

Vår inköpsavdelning är en bolagsöverskridande avdelning som hanterar upphandlingar av avtal och andra inköpsrelaterade ärenden. Inköpsavdelningen följer en global inköpsprocess och säkerställer att våra avtalsleverantörer följer och uppfyller de krav Volkswagen-bolagen ställer vad gäller såväl Compliance som Code of Conduct.

Din Bil är väl medvetna om vår påverkan på det hållbara samhället och tar därför vårt ansvar både vad gäller den ekonomiska, ekologiska och sociala miljön. Det innebär att vi också ställer vi krav på att våra leverantörer gör detsamma, särskilt avseende mänskliga rättigheter, miljö och arbetsmiljö, samt motverkar korruption och andra oegentligheter.

Code of Conduct

I dokumentet ”Code of Conduct för Business Partners” , som du hittar på Volkswagen Groups leverantörssida, kan du läsa om de krav vi ställer och som ska uppfyllas för att få leverera till Din Bil.

Vill du bli en av våra leverantörer krävs att du registrerar dig i vår globala leverantörsdatabas. Kontakta inkop@dinbil.se för att få reda på hur du går tillväga.

Har du andra frågor som fakturafrågor, vänligen kontakta oss på telefonnummer 08-503 330 22.