Avfallshantering

Avfallshantering

Vår verksamhet genererar stora avfallsvolymer och vi har därför valt avfallhanteringen som ett av våra prioriterade miljömål.

Genom att utveckla och skapa förutsättning för en kvalitativ källsortering inom alla nivåer kan vi minska miljöbelastningen och risker förenade med avfallet.

Vårt avfall indelas i ett fyrtiotal olika fraktioner varav flera är inom kategorin farligt avfall. Satsningar på information och bra utrustning som exempelvis miljöstationer har givit gott resultat och skapat engagemang hos vår personal.

Genom att samarbeta med avfallsentreprenörer som ligger i framkant när det gäller ett hållbart omhändertagande återvinns en stor del materialråvara ur vårt avfall.

Som ett kvitto på att arbetet med att förfina källsorteringen lyckats ser vi i dagsläget att endast ca. 10% av volymen osorterat avfall återstår jämfört med det som avhämtades år 2013.
Det motsvarar en minskning med 260 ton, avfall som nu fått ökad förutsättning för bra omhändertagande hos våra avfallsentreprenörer.

När det gäller avfall med producentansvar har vi arbetat målinriktat för att bl.a. säkerställa insamling av blybatterier. Arbetet har givit resultat, volymen batteriskrot som sänds för avfallshantering motsvarar i dag inköpt volym, en godkänd nivå som vi fortsätter att övervaka.