Egenkontroll

Egenkontroll

Vår verksamhet omfattas av Miljöbalken samt ett stort antal andra lagar och regler.

För att leva upp till det ansvar som ställs på oss arbetar vi systematiskt med egenkontroll.

Uppgifterna utgår från en Miljöchecklista med ett drygt hundratal kontrollpunkter.

Kontrollintervallen varierar från dagligen till årligen och utförs av egen personal eller konsulter med den kompetens som krävs, kontrollerna dokumenteras och följs upp regelbundet.

Redovisning sker även i samband med tillsynsmyndigheternas besök.

Avvikelser och förbättringsförslag registreras och hanteras i ett ärendehanteringssystem.

En grundlig orsaksanalys vid avvikelser bidrar ofta till ett positivt förbättringsarbete och förebygger upprepning.