Energi för el, värme och kyla

Energi för el, värme och kyla

Vår verksamhet bedrivs i ett flertal stora fastigheter som förbrukar energi för uppvärmning, belysning och våra arbetsprocesser. Miljömålet inom energiområdet är inriktat på god hushållning och effektivitet.

Förbättringsåtgärder sker löpande när det gäller t.ex. styr och reglerteknik och isolering.
Flertalet av våra bilhallar har i dag energieffektiv LED belysning.

Andelen förnyelsebar energi ökar stadigt, elförsörjningen vid den senaste öppnade anläggningen Volkswagen Smista är 100% vindkraft. Några av de nya verksamheterna bedrivs i miljöklassade resurssnåla fastigheter.

Fr.o.m. hösten 2015 använder vi 100% förnyelsebar El, till största del vattenkraft.

Våren 2015 öppnades vår lackanläggning i Slagsta/Stockholm på nytt efter en omfattande renovering där all utrustning bytts ut mot senaste teknik inom området.

Nya gasoldrivna lackeringsugnar har gett möjlighet till utveckling av processer och flöden. Restvärme från lackboxarnaåteranvänds för att värma lokalerna.

Lackeringsanläggningen i Göteborg genomgick en liknande omfattande renovering för ett par år sedan vilket gör att även där är utrustning och processer det energieffektivaste som finns att tillgå.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eget vulputate enim. Vivamus placerat iaculis commodo. Suspendisse ex est, eleifend quis euismod et, blandit id sapien. Sed et est lacus.