Kemikaliehantering

Kemikaliehantering

Din Bil har sedan certifieringen av 14001 tagit hjälp av digitala kemikaliehanteringssystem som bas för de rutiner och krav som styr hanteringen av kemiska varor och produkter.

I systemet är alla verksamhetens produkter registrerade med tillgång till det senaste säkerhetsdatabladet. Produkter med innehåll som medför risker för miljö, hälsa, eller brand redovisas med riskfaktorer och individuella faropiktogram.

Systemet är plattform och verktyg för det löpande arbetet med riskbedömning, utbyte och substitution i syfte att minska antalet produkter med miljö- och hälsorisker.

Efter ett antal år av systematiskt arbete med våra kemikalieprodukter kan vi avläsa ett positivt resultat. Det totala antalet produkter har mer än halverats från ursprungliga 1600 st till ca 700 st vid utgången av 2019.

Flertalet av produkterna som används i produktionen och våra biltvättar är miljömärkta. Produktval och dosering anpassas till årstid och individuellt behov. Att minska antal kemikalier samt öka antalet miljömärkta produkter är en del av Din Bils miljömål.