Kemikaliehantering

Kemikaliehantering

Inför den ursprungliga certifieringen investerade Din Bil i ett digitalt kemikaliehanteringssystem som bas för de rutiner och krav som styr hanteringen av kemiska varor och produkter.

I systemet är alla verksamhetens produkter registrerade med tillgång på det senaste säkerhetsdatabladet.
Produkter med innehåll som medför risker för miljö, hälsa eller brand redovisas med riskfaktorer och individuella faropiktogram.

Systemet är plattform och verktyg för det löpande arbetet med riskbedömning, utbyte och substitution i syfte att minska antalet produkter med miljö- och hälsorisker.

Efter ett antal år av systematiskt arbete med våra kemikalieprodukter kan vi avläsa ett positivt resultat. Det totala antalet produkter har halverats från ursprungligt ca. 1600 st till 800 st vid utgång av år 2015..

Flertalet av produkterna som används vid våra biltvättar, schampon och avfettning, är miljömärkta. Produktval och dosering anpassas till årstid och individuellt behov.

En annan kemikalieprodukt som hanteras i stora volymer är spolarvätska. Från år 2016 är all spolarvätska som hanteras på våra verkstäder miljömärkt med Svanen.