Lagar och andra krav

Lagar och andra krav

De lagar och krav som berör Din Bil är sammanställda i en lagförteckning som övervakas regelbundet och ligger till grund för verksamhetens rutiner och instruktioner tillgängliga för all personal.

Uppföljning av lagefterlevnaden ingår vid interna och externa revisioner.

Alla anläggningar redovisar miljöårsrapport till den lokala tillsynsmyndigheten.

Anläggning med större fordonstvätt och lackeringsverksamheten är anmälningspliktig enligt miljöbalken.

Vissa delar i verksamheten är tillståndspliktig, det gäller hantering brandfarliga varor och explosiver.

Verksamheten är avsändare och mottagare av ADR/Farligt gods, vilket kräver samarbete med en Säkerhetsrådgivare.

Vid varje anläggning finns dessutom ett antal medarbetare som uppfyller kompetenskraven inom detta område.

Varje anläggning informerar om plastkassars miljöpåverkan och fördelarna med en minskad förbrukning av plastkassar, samt vilka åtgärder som konsumenten kan vidta för att minska förbrukningen.