Miljömål

Miljömål

Din Bil fokuserar på fyra miljömål genom detaljerade aktiviteter och åtgärder.

• Effektiv energianvändning

• Effektiv och ansvarsfull användning av vatten

• Kvalitetssäkrad avfallshantering

• Klimatvänlig utveckling för demo- och tjänstebilar